You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

ลงทะเบียน

เลือกสถานที่ กิจกรรมอบรมรอบภูมิภาค
รุ่น วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด
รุ่นที่ 1 2 - 5 มิ.ย. 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
รุ่นที่ 2 9 - 12 มิ.ย. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
รุ่นที่ 3 16 - 19 มิ.ย. 2565 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 4 23 - 26 มิ.ย. 2565 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม
รุ่นที่ 5 30 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2565 - พิษณุโลก
รุ่นที่ 6 7 - 10 ก.ค. 2565 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
รุ่นที่ 7 14 - 17 ก.ค. 2565 มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลทีม
ข้อมูลสถาบันการศึกษา
ข้อมูลครูที่ปรึกษา
ข้อมูลนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ลำดับที่ 1 (หัวหน้าทีม)
ลำดับที่ 2
ลำดับที่ 3
ลำดับที่ 4
Voelas
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หมู่ที่ 7 245 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

ฝ่ายประสานงานโครงการ

คุณณัฏฐกานต์ ผาสุข
โทร. 089-8343236
codekathon@itit.ac.th